Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

hakupalvelu

Käsite · Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/geoinfsan/c87

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Synonyymi, Voimassa oleva

Huomautus

  • Käsitekaavio:RajapintapalvelutAvaa uuden ikkunan sivulle Rajapintapalvelut
  • INSPIRE-direktiivissä (2007/2/EY) tässä määritellyn mukaisesta palvelusta käytetään termiä discovery service. Open Geospatial Consortiumin (OGC) standardeissa vastaavasta palvelusta käytetään termiä catalogue service.
  • Hakupalvelut voidaan toteuttaa catalogue service -rajapintapalvelun (esimerkiksi CSW) avulla.
  • Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY mukaiset hakupalvelut mahdollistavat myös paikkatietoaineistoihin ja -palveluihin liitettyjen metatietojen sisällön katselun.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Maanmittauslaitos
Luotu
Muokattu viimeksi