Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

karttakuvapalvelu

Käsite · Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/geoinfsan/c91

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Synonyymi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva

Huomautus

  • Käsitekaaviot:RajapintapalvelutAvaa uuden ikkunan sivulle Rajapintapalvelut jaKarttakuvapalveluiden käsitteitäAvaa uuden ikkunan sivulle Karttakuvapalveluiden käsitteitä
  • Käsitteestä voidaan näkökulmasta riippuen käyttää termiä karttakuvapalvelu tai katselupalvelu. Edellinen termi on muodostettu käsiteltävän tiedon perusteella ja jälkimmäinen mahdollistettavan toiminnan perusteella. Direktiivissä 2007/2/EY käytetään termiä katselupalvelu.
  • Karttakuvapalvelu voidaan toteuttaa esimerkiksi WMS- (Web Map Service) tai WMTS (Web Map Tiling Service) -palvelun avulla. WMS:n avulla toteutettua karttakuvapalvelua käytetään rasteri- tai vektorimuotoisen kuvan välittämiseen ja WMTS:n avulla toteutettua rasterimuotoisen kuvan välittämiseen. Suomeksi WMTS-palvelusta käytetään ilmausta ”tiilitystä tukeva karttakuvapalvelu”. Ks. myös karttatiiliAvaa uuden ikkunan sivulle karttatiili.
  • Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY määrittelemä katselupalvelu mahdollistaa muun muassa paikkatietoaineistossa (esimerkiksi kartalla) liikkumisen, katselumittakaavan muuttamisen, kartan vierityksen ja eri tietojen päällekkäin näyttämisen.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Maanmittauslaitos
Luotu
Muokattu viimeksi