Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Palkkahallinnon sanasto

Terminologinen sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

todistus, jolla vahvistetaan minkä EU-valtion sosiaaliturvalainsäädäntöä todistuksen haltijaan sovelletaan

KäsiteLuonnos

pääsiäislauantaina, juhannusaattona tai muuksi päiväksi kuin sunnuntaiksi sattuvana jouluaattona klo 00.00-18.00 tehdystä työstä maksettava työaikakorvausAvaa uuden ikkunan sivulle työaikakorvaus

KäsiteLuonnos

työhön käytetyn ajan perusteella maksettava palkkaAvaa uuden ikkunan sivulle palkka

KäsiteLuonnos

alkamisajankohta päivämäärän tarkkuudella ilmaistuna

KäsiteLuonnos

palkkio, joka maksetaan aloitteen tekemisestä

KäsiteLuonnos

työ, jota työntekijäAvaa uuden ikkunan sivulle työntekijä tekee välittömästi ennen kuin hänen johdettaviensa työaikaAvaa uuden ikkunan sivulle työaika alkaa, jotta työpaikan muut työntekijät voivat tehdä työtä koko säännöllisen työaikansaAvaa uuden ikkunan sivulle säännöllisen työaikansa ja jotta tietojen vaihto vuorotyönAvaa uuden ikkunan sivulle vuorotyön työvuorojen vaihtuessa olisi mahdollista

KäsiteLuonnos

kuntoutusAvaa uuden ikkunan sivulle kuntoutus, jolla pyritään turvaamaan työelämässä pysyminen tai mahdollistamaan sinne pääseminen tai palaaminen

KäsiteLuonnos

ammattiliiton jäseniltä perittävä maksu

KäsiteLuonnos

sairaus, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut työssä fysikaalisista, kemiallisista tai biologisista tekijöistä ja joka siten täyttää edellytykset säädöksiin perustuvien korvausten myöntämiseksi

KäsiteLuonnos

palkkaAvaa uuden ikkunan sivulle palkka, joka maksetaan tuntipalkkaaAvaa uuden ikkunan sivulle tuntipalkkaa saavalle työntekijälleAvaa uuden ikkunan sivulle työntekijälle muuksi viikonpäiväksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuvalta juhlapäivältä, jotta juhlapäivä ei vaikuttaisi palkanAvaa uuden ikkunan sivulle palkan määrään

KäsiteLuonnos

kulutusvero, joka maksetaan tavaran tai palvelun hankinnan yhteydessä

KäsiteLuonnos

asiakkaan tarjolla olevista kielistä valitsema kieli, jota viranomaisen halutaan käyttävän vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa

KäsiteLuonnos

valtio, jossa henkilö asuu vakinaisesti

KäsiteLuonnos

valtio, jossa henkilö on verosopimuksen solmineiden valtioiden lainsäädännön mukaan verovelvollinenAvaa uuden ikkunan sivulle verovelvollinen

KäsiteLuonnos

veronalainen henkilökuntaetuAvaa uuden ikkunan sivulle veronalainen henkilökuntaetu, joka muodostuu silloin, kun työnantajaAvaa uuden ikkunan sivulle työnantaja perii työntekijälleAvaa uuden ikkunan sivulle työntekijälle myöntämästään asuntolainasta vuotuista korkoa, joka on alempi kuin yleisesti markkinoilla käytössä oleva viitekorko

KäsiteLuonnos

kalenterikuukauden aikana työsuhdeautolla yksityiskäytössä ajettujen kilometrien määrä

KäsiteLuonnos

luontoisetuAvaa uuden ikkunan sivulle luontoisetu, joka syntyy, kun työnantajaAvaa uuden ikkunan sivulle työnantaja antaa työntekijänAvaa uuden ikkunan sivulle työntekijän tai tämän perheen käyttöön omistamansa tai hallitsemansa auton, jonka yksityiskäyttö on sallittu

KäsiteLuonnos

vuosi, jolloin auton ensirekisteröinti on tehty

KäsiteLuonnos

pankin tunnus, jonka avulla pankki tunnistetaan maksujärjestelmissä

KäsiteLuonnos

kertaluonteinen palkkiopalkkaAvaa uuden ikkunan sivulle palkkiopalkka, jonka suuruus määräytyy sen mukaan, kuinka hyvin tavoitteeksi asetettu työtulos saavutetaan

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

palkkaAvaa uuden ikkunan sivulle palkka, josta ei ole toimitettu ennakonpidätystäAvaa uuden ikkunan sivulle ennakonpidätystä eikä maksettu työntekijän sosiaalivakuutusmaksuja

KäsiteLuonnos

palkkio, jonka valtio maksaa lapsen varallisuuden hoitamisesta sekä huoltajalle kuuluvaa puhevallan käyttämisestä lapsen henkilöä ja varallisuutta koskevissa asioissa

KäsiteLuonnos

eläkevakuutussopimuksen yksilöivä tunnus

KäsiteLuonnos

ennalta arvioitujen verojen ja veroluonteisten maksujen periminen verovelvolliseltaAvaa uuden ikkunan sivulle verovelvolliselta verovuoden aikana ennen lopullista veron määräämistä

KäsiteLuonnos

Verohallinnon ylläpitämä rekisteri, johon voidaan hakemuksesta merkitä jokainen, joka harjoittaa tai todennäköisesti ryhtyy harjoittamaan elinkeinotoimintaa, maataloutta tai muuta tulonhankkimistoimintaa ja johon kuuluvat huolehtivat itse veroistaan ja sosiaalivakuuttamisestaan

KäsiteLuonnos

kaavamainen tai arvioitujen tulojen ja vähennysten perusteella tuloverotusta varten laskettu prosentti, jonka tulisi vastata verojen ja veroluonteisten maksujen osuutta tulojen määrästä

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

perhevapaaAvaa uuden ikkunan sivulle perhevapaa, jonka aikana raskaana oleva nainen voi olla pois työstä ja saada erityisäitiysrahaa, koska työtehtävät tai työolot vaarantaisivat hänen terveytensä tai sikiön terveyden

KäsiteLuonnos

palkkio, joka maksetaan esiintyvän taiteilijan tekemästä työstä

KäsiteLuonnos

sukunimenAvaa uuden ikkunan sivulle sukunimen lisänä käytettävä rekisteröidyn henkilönnimenAvaa uuden ikkunan sivulle henkilönnimen osa, joka ei viittaa henkilön sukuun

KäsiteLuonnos

etuutta saavalle työntekijälleAvaa uuden ikkunan sivulle työntekijälle maksettu palkkaAvaa uuden ikkunan sivulle palkka, joka kattaa täyden palkan ja maksetun etuuden välisen erotuksen

KäsiteLuonnos

luottamustoimipalkkioAvaa uuden ikkunan sivulle luottamustoimipalkkio, joka maksetaan yhteisön hallituksen tai vastaavan hallintoelimen jäsenyyden perusteella

KäsiteLuonnos

henkilöön viittaava nimi

KäsiteLuonnos

henkilöstön omistama ja hallitsema rahasto, jonka tarkoituksena on henkilöstörahastolain (934/2010)Avaa uuden ikkunan sivulle henkilöstörahastolain (934/2010) mukaisten varojen hallinta

KäsiteLuonnos

henkilön yksilöivä tunnus, jonka toimivaltainen viranomainen on antanut henkilölle

KäsiteLuonnos

lapsen hoitamista varten tarkoitettu perhevapaaAvaa uuden ikkunan sivulle perhevapaa, johon työntekijälläAvaa uuden ikkunan sivulle työntekijällä on oikeus oman tai hänen taloudessaan vakituisesti asuvan alle 3-vuotiaan lapsen hoitamiseksi

KäsiteLuonnos

huoneiston yksilöivä tunnus, joka voi koostua kirjainosasta, numero-osasta ja jakokirjaimesta

KäsiteLuonnos

palkkaAvaa uuden ikkunan sivulle palkka, joka maksetaan äkillisesti työhön kutsutulle työntekijälleAvaa uuden ikkunan sivulle työntekijälle, jota ei ole määrätty varallaoloon