Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

rakennustaide

Käsite · Kulttuuriympäristösanasto · Luonnos

Termit

 • Suositettava termi, Luonnos
 • Ei suositettava synonyymi, Luonnos
 • Suositettava termi, Luonnos
 • Ei suositettava synonyymi, Luonnos
 • Suositettava termi, Luonnos
 • Synonyymi, Luonnos
 • Synonyymi, Luonnos

Määritelmä

 • arkkitehtuurin ilmaisukeinoja käyttäen syntyneet rakennukset ja laajemmat rakennetut kokonaisuudet sekä niitä koskevat suunnitelmat, jotka koetaan taiteellisesti merkityksellisiksi
 • med hjälp av arkitektoniska uttrycksmedel skapade byggnader och mer omfattande byggda helheter samt sådana nyssnämnda byggnader och helheter och anknytande planer som anses vara av konstnärlig betydelse

Huomautus

 • Termillä rakennustaide voidaan viitata myös taiteenalaan.
 • Yleiskielessä termejä rakennustaide ja arkkitehtuuri käytetään usein synonyymisesti. Arkkitehtuuri voidaan kuitenkin käsittää rakennustaidetta laajemmaksi käsitteeksi.
 • Arkkitehtuurin ilmaisukeinoja ovat esimerkiksi rakennuksen massoittelun, sisä- ja ulkotilan, julkisivujen sekä ympäristön jäsentely.
 • Termen byggnadskonst kan också syfta på konstens område.
 • I allmänspråket används termerna byggnadskonst och arkitektur ofta synonymt. Arkitektur kan dock uppfattas som ett vidare begrepp än byggnadskonst.
 • Arkitektoniska uttrycksmedel är till exempel sättet att strukturera byggnadskroppens gestaltning, utrymmen inomhus och utomhus, fasader och omgivningen.

Käyttöesimerkki

  Tekniset lisätiedot

  Sisällöstä vastaa
  • Ympäristöministeriö
  Luotu
  19.12.2019, 9.03
  Muokattu viimeksi
  1.2.2024, 12.37
  URI
  http://uri.suomi.fi/terminology/rakkultymp/c7