Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Kuntapilotti-projektin kaavan tietomallin käsitteet

Muu sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

ajantasainen, tietomallipohjainen kaava-aineisto

KäsiteLuonnos

tarkoitus, johon aluetta saa kaavanAvaa uuden ikkunan sivulle kaavan mukaan käyttää

KäsiteLuonnos

kunnan osan maa- ja vesialueita koskeva yksityiskohtainen kaavaAvaa uuden ikkunan sivulle kaava

KäsiteLuonnos

kaavoituksen lopputuloksena syntyvä maankäyttöpäätös

KäsiteLuonnos

kaavaanAvaa uuden ikkunan sivulle kaavaan sisältyvä sanallinen määräys, jolla ohjataan alueiden suunnittelua ja rakentamista

KäsiteLuonnos

kaavassaAvaa uuden ikkunan sivulle kaavassa oleva viittaus kaavoituksessa hyödynnettyyn aineistoon

KäsiteLuonnos

kaavaanAvaa uuden ikkunan sivulle kaavaan tai kaavakohteeseenAvaa uuden ikkunan sivulle kaavakohteeseen liittyvä paikkatietomuotoinen tieto, joka voi vaikuttaa kaavan sisältöön

KäsiteLuonnos

tietomalli, joka mahdollistaa kaavatietojen jakamisen ja käytön

KäsiteLuonnos

kaavaanAvaa uuden ikkunan sivulle kaavaan liittyvä selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteiden, mahdollisten vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot