Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Esteellisyyssanasto

Terminologinen sanasto ·Voimassa oleva

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteVoimassa oleva

käsiteltäväksi annettu tai otettu tehtävä, josta on saatava aikaan ratkaisu

KäsiteVoimassa oleva

toimija, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asiaAvaa uuden ikkunan sivulle asia koskee ja jolla on oikeus osallistua asian käsittelyyn

KäsiteVoimassa oleva

asiaanAvaa uuden ikkunan sivulle asiaan liittyvä suhde, joka muodostuu, kun asia koskee toimijan oikeutta, etua tai velvollisuutta

KäsiteVoimassa oleva

henkilö, joka on ehdolla tiettyyn tehtävään

KäsiteVoimassa oleva

liiketoimintaa harjoittava yhteisöAvaa uuden ikkunan sivulle yhteisö, jonka tavoitteena on voiton sijaan ensisijaisesti omien menojen kattaminen

KäsiteVoimassa oleva

luottamusta nauttivalle henkilölle annettu tehtävä

KäsiteVoimassa oleva

henkilö, joka on merkittävä toiselle henkilölle sukulaisuuden, tuttavuuden tai muun yhteenkuuluvuuden perusteella

KäsiteVoimassa oleva

työnantajan ja työntekijänAvaa uuden ikkunan sivulle työntekijän välinen oikeussuhde

KäsiteVoimassa oleva

henkilö, jonka oikeus toimia toisen puolesta perustuu joko ammatti- tai virka-asemaan, valtuutukseen tai muuhun sopimukseen

KäsiteVoimassa oleva

kyky toimia tasapuolisesti

KäsiteVoimassa oleva

yhdistysAvaa uuden ikkunan sivulle yhdistys, joka on merkitty yhdistysrekisteriin ja joka on oikeushenkilö

KäsiteVoimassa oleva

vapaaehtoisesti ja nimenomaisesti annettu hyväksyntä

KäsiteVoimassa oleva

oikeushenkilö, joka perustuu määriteltyyn tarkoitukseen luovutettuun omaisuuteen, jota hallinnoidaan ja käytetään sääntöjensä määräämällä tavalla

KäsiteVoimassa oleva

yksityisoikeudellinen sopimussuhde, jossa sovitaan itsenäisen työn tekemisestä ilman palvelussuhteenAvaa uuden ikkunan sivulle palvelussuhteen solmimista

KäsiteVoimassa oleva

tiettyjä yhteisönAvaa uuden ikkunan sivulle yhteisön tehtäviä hoitava yksikkö

KäsiteVoimassa oleva

työsuhteessaAvaa uuden ikkunan sivulle työsuhteessa oleva tai johtajasopimuksen perusteella työskentelevä henkilö, joka ei ole yrittäjä

KäsiteVoimassa oleva

yksityisoikeudellinen palvelussuhdeAvaa uuden ikkunan sivulle palvelussuhde, joka syntyy työsopimuksen tekemisellä

KäsiteVoimassa oleva

henkilö, jonka ehdokkuudelle tai valitsemiselle tiettyyn tehtävään ei ole estettä

KäsiteVoimassa oleva

ominaisuus, joka ilmaisee, ettei henkilön ehdokkuudelle tai valitsemiselle tiettyyn tehtävään ole estettä

KäsiteVoimassa oleva

julkisoikeudellinen palvelussuhdeAvaa uuden ikkunan sivulle palvelussuhde, joka syntyy, kun henkilö määrätään hoitamaan virkaa tai virkatehtäviä

KäsiteVoimassa oleva

julkisen tehtävän tai aatteellisen päämäärän perusteella kokonaisuuden muodostava yhteisöAvaa uuden ikkunan sivulle yhteisö

KäsiteVoimassa oleva

julkisen tehtävän, taloudellisten tai aatteellisten päämäärien tai elämänmuodon perusteella kokonaisuuden muodostava yhteenliittymä

KäsiteVoimassa oleva

esteellinen henkilöAvaa uuden ikkunan sivulle esteellinen henkilö, jonka esteellisyydenAvaa uuden ikkunan sivulle esteellisyyden aiheuttaa se, että henkilö tai hänen läheisensäAvaa uuden ikkunan sivulle läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimenAvaa uuden ikkunan sivulle toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössäAvaa uuden ikkunan sivulle yhteisössä tai säätiössäAvaa uuden ikkunan sivulle säätiössä, joka on asianosainenAvaa uuden ikkunan sivulle asianosainen tai jolle on odotettavissa asianAvaa uuden ikkunan sivulle asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa