Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Yrityksen digitalous

Terminologinen sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

yrityksen koko elinkaaren digitalisointi

KäsiteLuonnos

yritystoiminta, joka perustuu henkilökohtaiseen osaamiseen ja taitoon

KäsiteLuonnos

yleisen tason sääntöjä ja periaatteita, joiden tarkoituksena on varmistaa, että kokonaisarkkitehtuuri tavoittelee oikeaa tavoitetta

KäsiteLuonnos

identiteetti palveluntarjoajan asiakkuuteen liittyvässä käyttökontekstissa

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

enables a user to establish relationships and interact with third parties in a trusted manner (en)

KäsiteLuonnos

a key management application, which provides a user with a graphical interface to store, manage and secure digital keys (en)

KäsiteLuonnos

EU:n kehittämä sähköisten sanomien välitysmenetelmä

KäsiteLuonnos

standardoitu tekniikka, jota käytetään organisaatioiden välisten tietojärjestelmien kommunikointiin

KäsiteLuonnos

rakenteinen lasku, joka välitetään EDIFACT-muotoisena sanomana

KäsiteLuonnos

kuitti, joka on sähköinen, standardisoitu ja rakenteisessa muodossa

KäsiteLuonnos

toimija, joka ottaa vastaan eKuitteja ja toimittaa niitä eteenpäin välittäjäverkostossa

KäsiteLuonnos

tunniste, jonka avulla tiedon lähettäjä osoittaa kenelle vastaanottajalle ja/tai hyödyntäjälle liiketoimintadokumentti tai sen sisältämä tieto lähetetään 

KäsiteLuonnos

EU-standardiin EN16931 perustuva laskun semanttinen tietomalli

KäsiteLuonnos

lasku, joka on laadittu, siirretty ja vastaanotettu rakenteisessa sähköisessä muodossa, joka mahdollistaa sen automaattisen ja sähköisen käsittelyn

KäsiteLuonnos

liittymä älysopimuksiin, joka sisältää käyttötapauksiin liittyviä faktoja

KäsiteLuonnos

verkkolasku, jonka esitystapa on suomalaisten pankkien määrittelemä

KäsiteLuonnos

valtionhallinnon tilaamisen ja laskujen käsittelyn järjestelmä

KäsiteLuonnos

kaupankäyntiin liittyvä sanoma, joka on rakenteellisessa ja koneellisesti käsiteltävässä muodossa

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

henkilön yksilöllisyys (identiteetti)

KäsiteLuonnos

toimijaan tai objektiin liittyvien erottelevien ominaisuuksien joukko

KäsiteLuonnos

dokumentti, joka noudattaa tiettyä taksonomiaa

KäsiteLuonnos

XBRL:n laajennus, joka mahdollistaa raporttien visualisoinnin ihmisluettavaan muotoon

KäsiteLuonnos

yritys, joka tiettyjen kriteerien mukaisesti luokitellaan suuremmaksi kuin pienyritys, mutta pienemmäksi kuin suuryritys

KäsiteLuonnos

laskutuspalveluyrittäjä, joka on ulkoistanut lakisääteiset yrittäjä- ja ilmoitusvelvoitteensa palveluntarjoajalle, johon hän on solminut työ- tai toimeksiantosuhteen

KäsiteLuonnos

aineisto, joka osoittaa yrityksen tilikauden aikaiset liiketapahtumat ja kausikohtaisen taloudellisen tuloksen ja aseman

KäsiteLuonnos

verkkolaskujen ja eKuittien välitysmalli, jossa sekä lähettäjällä että vastaanottajalla on sama välittäjä

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

tosite maksun suorittamisesta

KäsiteLuonnos

tosite tai ilmoitus, joka sisältää myydyn tuotteen tai palvelun tiedot sekä sovitun hinnan

KäsiteLuonnos

toimija, joka kirjoittaa ja lähettää laskun

KäsiteLuonnos

palvelu, joka hoitaa laskujen lähettämisen

KäsiteLuonnos

yrittäjä, joka ulkoistanut laskutuksensa laskutuspalvelulle

KäsiteLuonnos

tilikartta, joka on Kirjurituote Oy:n tuottama ja ylläpitämä

KäsiteLuonnos

tapahtuma, jolla on vaikutusta yrityksen taloudelliseen asemaan

KäsiteLuonnos

asiakirja, jolla on jokin yhteys liiketoiminnan/yritystoiminnan harjoittamiseen

KäsiteLuonnos

teknologia, jonka avulla toisilleen vieraat toimijat voivat yhdessä tuottaa ja ylläpitää tietokantoja hajautetusti

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

yritystoiminta, joka pitää sisällään maa­ta­lous­tuot­tei­den tuo­tan­toa, tuo­tan­to­e­läin­ten pi­toa tai maan säi­lyt­tä­mis­tä vil­je­lyyn tai lai­tu­mek­si

KäsiteLuonnos

itsenäinen taloudellinen yksikkö, jolla harjoitetaan maa- ja metsätaloutta

KäsiteLuonnos

yritys, joka tiettyjen kriteerien mukaisesti arvioituna on luokiteltu kooltaan pienemmäksi kuin pienyritys

KäsiteLuonnos

avoin yhteiskokeilualusta, jolla voidaan testata ja todentaa eri palvelukokonaisuuksien toimivuutta

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

palvelu, joka voi muuntaa tiedostomuotoja ja tiivistää tietosisältöjä