Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Lokihallinnan sanasto

Terminologinen sanasto ·Luonnos

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteEhdotus

lokitiedoston arkistointi

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

käyttöjärjestelmä ja varusohjelmistokerroksen muodostoma loki

KäsiteLuonnos

lokien käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä, johon lokia muodostavien järjestelmien lokienkäsittely on keskitetty

KäsiteLuonnos

loki, joka sisältää tiedot tietojärjestelmän kirjautumis- ja lukutapahtumista ja kyselytiedoista hakuehtoineen sekä muokkauksesta, tulostuksesta ja tallennuksesta

KäsiteLuonnos

käyttövaltuusjärjestelmän ja suojattavan tietojärjestelmän lokitietojen muodostama looginen kokonaisuus

KäsiteLuonnos

rekisteri, johon lokitiedot tallentuvat aikajärjestyksessä

KäsiteLuonnos

lokitiedon eheyden toteutuminen lokissa, erityisesti kaikkin alkuperäisten lokimerkintöjen esiintyminen muuttumattomina täsmälleen kerran lokissa

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

katkos lokiyhteydessä tai muodostuneiden lokimerkintöjen puuttuminen tietyltä ajanjaksolta tarkasteltavana käsiteltävänä olevasta lokista

KäsiteLuonnos

ohjelmisto, joka kerää lähdejärjestelmässä lokia ja lähettää sen lokijärjestelmään

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

yksittäisen tapahtuman tai käskyn perusteella muodostettu merkintä lokiin

KäsiteLuonnos

lokin käsittelyllä tarkoitetaan lokin keräämistä, analysointia, säilyttämistä, luovuttamista, poistamista ja arkistointia

KäsiteEhdotus

lokin käsittelystä muodostuva loki

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

rivinvaihtoon päättyvä merkkijono lokitiedostossa tai lokivirrassa

KäsiteLuonnos

vanhojen lokimerkintöjen siirtäminen toiseen tiedostoon tai poistaminen lokitiedostosta

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteEhdotus

lokimerkinnöistä koostuva tiedosto

KäsiteLuonnos

tietojärjestelmän muistiin automaattisesti kirjautuva tapahtumatieto / lokitietotietojärjestelmän tapahtumista ja niiden aiheuttajista automaattisesti kirjautuva tieto

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

tietoliikenneyhteys lokin siirtämiseksi lähettäjän ja vastaanottajan välillä

KäsiteLuonnos

loki, joka sisältää tiedot henkilötietojen luovutuksesta eri rekisterien tai rekisterinpitäjien välillä

KäsiteLuonnos

loki, joka sisältää tiedot tietojärjestelmien tietosisällön muutoksista, poistoista ja lisäyksistä ja järjestelmäparameterien ja asetustiedostojen muutoksista

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteEhdotus

palvelun tai järjestelmän sovelluskerroksen tuottama lokitieto

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteLuonnos

loki, joka sisältää tiedot seurattavassa tietojärjestelmässä tai sen tapahtumassa havaituista virheistä tai tietosisällöissä havaituista epäjatkuvuuksista

KäsiteLuonnos

loki, joka sisältää tiedot tietojärjestelmän käyttöoikeuksien muutoksista, poistoista ja lisäyksistä sekä tietojärjestelmään tehdyistä muutoksista