Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

Verotussanasto

Terminologinen sanasto ·Voimassa oleva

Siirry suoraan hakutuloksiin.

Rajaa listaa

Sanaston käsitteet

Ei rajauksia

KäsiteLuonnos

vero, jota peritään Ahvenanmaan julkisen radio- ja televisiotoiminnan rahoittamiseksi

KäsiteVoimassa oleva

vähennysAvaa uuden ikkunan sivulle vähennys, jonka Verohallinto myöntää perintöverotusta toimittaessaan perimisjärjestyksessä lähimmän rintaperillisenAvaa uuden ikkunan sivulle rintaperillisen saamasta veronalaisesta perintöosuudesta (1)Avaa uuden ikkunan sivulle perintöosuudesta (1), jos rintaperillinen on alaikäinen perinnönjättäjän kuollessa

KäsiteVoimassa oleva

Verohallinnon vahvistama maapohjanAvaa uuden ikkunan sivulle maapohjan arvo kerrosneliömetriä tai pinta-alan neliömetriä kohden kunnan eri alueilla

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

Verohallinnolla olevien verotustietojen perusteella tehty laskelma verotettavasta tulostaAvaa uuden ikkunan sivulle verotettavasta tulosta ja sen perusteella määrättävästä verostaAvaa uuden ikkunan sivulle verosta

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteEhdotus

verotus, joka perustuu arvioon verovelvollisen tuloista ja menoista

KäsiteVoimassa oleva

kulutusvero, jonka ostaja maksaa hankkiessaan tavaran tai palvelun arvonlisäverovelvolliselta myyjältä

KäsiteVoimassa oleva

ostajakohtainen erittely tavaroiden ja palveluiden myynnistä arvonlisäverovelvollisille ostajille muihin EU-maihin

KäsiteVoimassa oleva

sopimukseen perustuva arvopaperien hallinta asiakkaan lukuun

KäsiteLuonnos

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

aviopuolisoiden tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolten oikeus toistensa omaisuuteen

KäsiteLuonnos

elinkeinotoiminnan jaettavan yritystulon ansiotulona verotettava osuus

KäsiteVoimassa oleva

perinnönjättäjän elinaikanaan antama lahja, joka on otettava perinnönjaossaAvaa uuden ikkunan sivulle perinnönjaossa huomioon​

KäsiteVoimassa oleva

pääomatulo, jonka saajan on maksettava ennakkoveroa

KäsiteVoimassa oleva

kaupantekohetkellä 18–39-vuotiaan henkilön ensimmäinen vähintään puoliksi itse omistama asunto-osake tai kiinteistöAvaa uuden ikkunan sivulle kiinteistö, johon henkilö muuttaa asumaan

KäsiteVoimassa oleva

verotusmenettely, jota sovelletaan kapitalisaatiosopimusta, säästöhenkivakuutusta tai eläkevakuutusta koskevan sopimuksen kohde-etuuden kertyneisiin tuottoihin kun sijoittajalla on oikeus käyttää kohde-etuutta koskevaa oikeutta

KäsiteVoimassa oleva

Verohallinnolla olevat verotustiedot sisältävä tuloveroilmoitusAvaa uuden ikkunan sivulle tuloveroilmoitus, joka lähetetään verovelvolliselleAvaa uuden ikkunan sivulle verovelvolliselle virheellisten tietojen korjaamista ja puuttuvien tietojen lisäämistä varten

KäsiteVoimassa oleva

suoritus, joka maksetaan saajan aseman tai elämäntilanteen perusteella ennalta määritellyin perustein

KäsiteVoimassa oleva

luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on etuyhteydessä toiseen luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön

KäsiteVoimassa oleva

yhteys, joka syntyy liiketoimen osapuolten välille joista toisella on merkittävä vaikutusvalta tai määräysvalta toiseen

KäsiteVoimassa oleva

oikeus pitää omaisuus hallussaan, käyttää sitä ja saada sen tuotto

KäsiteLuonnos

käsite määriteltävä

KäsiteVoimassa oleva

osinko, joka maksetaan arvopaperin todellisen omistajan sijasta arvo-osuustilin hallintarekisteröinnin hoitajalle
tai osinko, joka maksetaan hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalle

KäsiteVoimassa oleva

rahamäärä, jolla verovelvollinenAvaa uuden ikkunan sivulle verovelvollinen on saanut omaisuuden omistukseensa

KäsiteVoimassa oleva

määrä, jota käytetään luonnollisen henkilön, kotimaisen kuolinpesänAvaa uuden ikkunan sivulle kuolinpesän tai yhteisetuuden luovutusvoittoaAvaa uuden ikkunan sivulle luovutusvoittoa laskettaessa omaisuuden todellisen hankintamenonAvaa uuden ikkunan sivulle hankintamenon ja todellisten luovutusvoiton hankkimisesta aiheutuneiden menojen sijasta

KäsiteVoimassa oleva

Ei annettu määritelmää

KäsiteVoimassa oleva

yhtiövastikkeenAvaa uuden ikkunan sivulle yhtiövastikkeen osa, jolla hoidetaan joko muut yhtiön kulut kuin pääomavastikkeellaAvaa uuden ikkunan sivulle pääomavastikkeella katettavat kulut tai kaikki yhtiön kulut, jos pääomavastiketta ei erikseen kerätä

KäsiteLuonnos

verovelvollisen ansio- ja pääomatuloa laskettaessa huomioonotettava elinkeino- tai maatalouden verotettava tulo

KäsiteVoimassa oleva

vainajan varojen ja velkojen muodostama taloudellinen kokonaisuus​

KäsiteVoimassa oleva

vakuutusyhtiön kanssa tehty henkivakuutusluokkaan 6 kuuluva säästämis- tai sijoittamissopimus

KäsiteVoimassa oleva

kiinteistörekisteriin merkitty maa- tai vesialueen omistuksen yksikkö

KäsiteVoimassa oleva

veroAvaa uuden ikkunan sivulle vero, jonka kiinteistönAvaa uuden ikkunan sivulle kiinteistön omistaja tai omistajan veroinen haltija maksaa vuosittain kiinteistön eri osien verotusarvojenAvaa uuden ikkunan sivulle verotusarvojen perusteella

KäsiteVoimassa oleva

henkilön oman tai hallinnassa olevan kulkuneuvon käytöstä maksettava matkustamiskustannusten korvausAvaa uuden ikkunan sivulle matkustamiskustannusten korvaus