Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

pakolaisvakoilu

Käsite · Sisäisen turvallisuuden sanasto · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/sisturv/c50

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

 • tiedonhankinta, jonka vieras valtio kohdistaa ulkomailla asuviin entisiin tai nykyisiin kansalaisiinsa ja jonka avulla kohteita pyritään painostamaan tai vaientamaan
 • informationsinhämtning som främmande stater riktar mot sitt lands tidigare eller nuvarande medborgare som bor utomlands i syfte att utöva påtryckning på eller tysta ner föremålen för flyktingspionage

Huomautus

 • Käsitekaavio: TiedusteluAvaa uuden ikkunan sivulle Tiedustelu
 • Valtiot voivat painostaa, lahjoa ja kiristää ulkomaille muuttaneita kansalaisiaan toimittamaan tietoja entisen kotimaan näkökulmasta uhkaavista toimijoista. Painostus voidaan kohdistaa henkilöön itseensä, tämän entiseen kotimaahan jääneisiin perheenjäseniin tai muuhun lähipiiriin. Pakolaisvakoilun kohde voidaan myös painostaa palaamaan entiseen kotimaahansa ja esimerkiksi vangita heti maahantulon jälkeen.
 • Pakolaisvakoilun kohteet kuuluvat yleensä aiemman kotimaansa poliittiseen oppositioon, etniseen tai uskonnolliseen yhteisöön tai muuhun ryhmittymään, jonka toimintaa pakolaisvakoilua harjoittava valtio pitää uhkanaAvaa uuden ikkunan sivulle uhkana itselleen.
 • Begreppsdiagram: UnderrättelseinhämtningAvaa uuden ikkunan sivulle Underrättelseinhämtning
 • Stater kan utöva påtryckning på, muta eller utöva utpressning på medborgare som flyttat utomlands för att få dem att tillhandahålla information om aktörer som betraktas som hotfulla ur det tidigare hemlandets synvinkel. Påtryckningen kan riktas mot personen själv, mot familjemedlemmar som stannat kvar i hemlandet eller mot den övriga närmaste kretsen. Föremålet för flyktingspionage kan också pressas till att återvända till sitt tidigare hemland och till exempel fängslas direkt efter inresan.
 • Föremålen för flyktingspionage hör i allmänhet till den politiska oppositionen, ett etniskt eller religiöst samfund eller någon annan gruppering i sitt tidigare hemland. Den stat som utövar flyktingspionage betraktar dessa aktörers verksamhet som ett hotAvaa uuden ikkunan sivulle hot.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Sisäministeriö
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen kirjaamo.sm@gov.fi