Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

hätäilmoitus

Käsite · Sisäisen turvallisuuden sanasto · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/sisturv/c31

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

 • hätäilmoituskanaviin osoitettu ilmoitus
 • meddelande riktat till kanalerna för nödmeddelanden

Huomautus

 • Käsitekaavio: HätäkeskustoimintaAvaa uuden ikkunan sivulle Hätäkeskustoiminta
 • Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi ( HE 149/2022Avaa uuden ikkunan sivulle HE 149/2022 ) hätäilmoituksella tarkoitetaan hätätilanteita koskevia ja muita vastaavia pelastustoimen, poliisin sekä sosiaali- ja terveystoimen viranomaisen ja Rajavartiolaitoksen välittömiä toimenpiteitä edellyttäviä ilmoituksia.
 • Hätäilmoituksen käsittely tapahtuu toimialojen antamien valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. Kaikki hätäilmoitukset eivät johda viranomaisen välittömään toimenpiteeseen.
 • Hätäilmoituskanavilla tarkoitetaan esimerkiksi hätäpuhelua, hätätekstiviestiä, hätäilmoitusta viittomakielellä tai automaattista ilmoitinlaitetta. Hätäpuhelu on yleisin tapa tehdä hätäilmoitus.
 • Begreppsdiagram: NödcentralsverksamhetAvaa uuden ikkunan sivulle Nödcentralsverksamhet
 • I regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet och till lagar som har samband med den ( RP 149/2022Avaa uuden ikkunan sivulle RP 149/2022 ) avses med nödmeddelande meddelanden som gäller nödsituationer och andra motsvarande meddelanden som förutsätter omedelbara åtgärder av räddningsväsendets, polisens samt social- och hälsovårdens myndigheter och Gränsbevakningsväsendet.
 • Nödmeddelanden behandlas i enlighet med nationella anvisningar från verksamhetsområdena. Alla nödmeddelanden leder inte till omedelbara myndighetsåtgärder.
 • Med kanaler för nödmeddelanden avses till exempel nödsamtal, nödtextmeddelanden, nödmeddelanden på teckenspråk eller en automatisk larmanläggning. Nödsamtal är det vanligaste sättet för nödmeddelanden.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Sisäministeriö
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen kirjaamo.sm@gov.fi