Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

strateginen resurssi

Käsite · Sisäisen turvallisuuden sanasto · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/sisturv/c64

Termit

  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva
  • Suositettava termi, Voimassa oleva

Määritelmä

  • organisaation aineeton tai aineellinen voimavara, joka tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista ja jonka menettäminen heikentää merkittävästi organisaation kykyä saavuttaa tavoitteet
  • immateriell eller materiell resurs hos en organisation, som stöder uppnåendet av strategiska mål och vars förlust betydligt försvagar organisationens förmåga att uppnå mål

Huomautus

  • Organisaation aineettomia voimavaroja ovat esimerkiksi ammattitaitoinen henkilöstö ja organisaation hallussa oleva tieto. Esimerkiksi varmuusvarasto on organisaation aineellinen voimavara.
  • En organisations immateriella resurser är till exempel yrkeskunnig personal och information som organisationen besitter. Till exempel ett säkerhetsupplag kan vara en materiell resurs hos en organisation.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
  • Sisäministeriö
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen kirjaamo.sm@gov.fi