Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

tiedustelu

Käsite · Sisäisen turvallisuuden sanasto · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/sisturv/c43

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva

Määritelmä

Huomautus

 • Käsitekaavio: TiedusteluAvaa uuden ikkunan sivulle Tiedustelu
 • Englanninkielinen termi intelligence viittaa sekä tiedustelutietoon että -toimintaan.
 • Yleisessä kielenkäytössä tiedustelu-sanalla voidaan viitata myös muuhun kuin kansalliseen turvallisuuteen liittyvään tiedonhankintaan.
 • Tiedustelua suorittavat sekä siviili- että sotilastiedusteluviranomaiset päätöksenteon tueksi. Tietoa hankitaan avoimin tai peitellyin menetelmin ilman, että tiedustelun kohde on välttämättä tietoinen tiedonhankinnasta.
 • Tiedustelun tarkoituksena on hankkia tietoa kansallista turvallisuutta koskevista uhkistaAvaa uuden ikkunan sivulle uhkista sekä niissä tapahtuvista muutoksista niin maan sisällä kuin sen ulkopuolella
 • Begreppsdiagram: UnderrättelseinhämtningAvaa uuden ikkunan sivulle Underrättelseinhämtning
 • Den engelskspråkiga termen intelligence hänvisar både till underrättelseinformation och till underrättelseverksamhet.
 • I allmänspråket kan man med det finska ordet tiedustelu avse även annan informationsinhämtning än den som gäller den nationella säkerheten.
 • Både de civila underrättelsemyndigheterna och militärunderrättelsemyndigheterna inhämtar underrättelser som stöd för beslutsfattandet. Information inhämtas med öppna eller förtäckta metoder så att föremålet för underrättelseinhämtningen inte nödvändigtvis är medveten om informationsinhämtningen.
 • Syftet med underrättelseinhämtning är att inhämta information om sådana hotAvaa uuden ikkunan sivulle hot som gäller den nationella säkerheten och om förändringar i dem både inom och utanför landet.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Sisäministeriö
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen kirjaamo.sm@gov.fi