Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

maalittaminen

Käsite · Sisäisen turvallisuuden sanasto · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/sisturv/c22

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva

Määritelmä

 • henkilöön kohdistuva järjestelmällinen häirintä, jolla pyritään vaikuttamaan tämän yhteiskunnalliseen tai ammatilliseen toimintaan
 • systematiska trakasserier mot en person i syfte att påverka dennas samhälleliga eller yrkesmässiga verksamhet

Huomautus

 • Maalittamisen käynnistäjä voi olla ryhmä, yksittäinen henkilö tai valtiollinen taho. Maalittamisen käynnistäjä voi yllyttää myös muita maalittamaan tiettyä henkilöä.
 • Erityisesti toimittajiin ja poliitikoihin kohdistuva maalittaminen voi häiritä demokratiaa ja vapaata tiedonsaantia. Poliiseihin, tuomareihin ja syyttäjiin kohdistuva maalittaminen voi puolestaan uhata oikeusprosessin häiriötöntä toimintaa.
 • Henkilö voi joutua maalittamisen kohteeksi joko oman toimintansa tai yhteiskunnallisen tai ammatillisen roolinsa vuoksi. Henkilöön kohdistuvalla häirinnällä voidaan pyrkiä vaikuttamaan laajemmin yhteiskunnan rakenteisiin tai instituutioihin, niitä kohtaan tunnettuun luottamukseen tai yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeään organisaatioon.
 • Maalittaminen voi olla esimerkiksi mustamaalaamista, uhkailua tai yksityisluontoisten tietojen levittämistä tai häirintään yllyttämistä. Maalittaminen voi kohdistua henkilöön myös hänen läheistensä kautta.
 • En grupp, en enskild person eller en statlig aktör kan starta riktade trakasserier. Den som startar riktade trakasserier kan också uppmana andra till riktade trakasserier mot en viss person.
 • Riktade trakasserier mot i synnerhet journalister och politiker kan störa demokratin och den fria tillgången till information. Riktade trakasserier mot poliser, domare och åklagare kan i sin tur hota störningsfria rättsprocesser.
 • En person kan utsättas för riktade trakasserier antingen på grund av sin verksamhet eller sin samhälleliga eller yrkesmässiga roll. Med riktade trakasserier mot en person kan man sträva efter att på bredare front påverka samhällets strukturer eller institutioner, förtroendet för dem eller organisationer som är viktiga med tanke på samhällets funktion.
 • Riktade trakasserier kan vara till exempel svartmålning, hot, spridning av information av privat natur eller uppmaning till trakasserier. Närstående kan också användas för riktade trakasserier mot en person.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Sisäministeriö
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen kirjaamo.sm@gov.fi