Siirrytty sivulle
Siirry suoraan sisältöön.

omatoiminen varautuminen

Käsite · Sisäisen turvallisuuden sanasto · Voimassa oleva
URI
http://uri.suomi.fi/terminology/sisturv/c15

Termit

 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Suositettava termi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva
 • Synonyymi, Voimassa oleva

Määritelmä

 • yksittäisten henkilöiden, asuinyhteisöjen ja kotitalouksien valmistautuminen tilanteisiin, joissa normaali arki häiriintyy
 • enskilda personers, boendegemenskapers och hushålls förberedelser inför situationer där den normala vardagen störs

Huomautus

 • Pelastuslaissa omatoimisella varautumisella tarkoitetaan rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan toimintaa, jolla pyritään onnettomuuksien ehkäisyynAvaa uuden ikkunan sivulle onnettomuuksien ehkäisyyn ja valmistaudutaan toimimaan vaaratilanteissa ( 379/2011 14 §Avaa uuden ikkunan sivulle 379/2011 14 § ). Tällaisissa yhteyksissä englannin vastineeksi voi valita termin self-preparedness tai independent preparedness (joissa ei sanoiteta koti- tai yksilökontekstia).
 • Viranomaisten ja järjestöjen laatiman suosituksen mukaan jokaisen tulisi varautua riittävillä elintarvikkeilla ja muilla varusteilla, jotta pystyisi selviytymään 72 tuntia esimerkiksi ilman sähkön-, lämmön- tai vedenjakelua.
 • Normaali arki voi häiriintyä esimerkiksi pitkäkestoisten sähkökatkojen, vedenjakeluhäiriöiden tai maksujärjestelmähäiriöiden tai viranomaisohjeistuksen vuoksi.
 • I räddningslagen avses med egen beredskap den verksamhet som ägaren och innehavaren av en byggnad eller en verksamhetsidkare utför för förebyggande av olyckorAvaa uuden ikkunan sivulle förebyggande av olyckor och för beredskap inför farliga situationer ( 379/2011 14 §Avaa uuden ikkunan sivulle 379/2011 14 § ). I sådana sammanhang kan man som den engelskspråkiga motsvarigheten välja termen self-preparedness eller independent preparedness (som inte uttrycker hushålls- eller individkontexten).
 • Enligt rekommendationer från myndigheterna och organisationer bör var och en förbereda sig genom en tillräcklig mängd livsmedel och annan utrustning, så att man klarar sig i 72 timmar utan till exempel el-, värme- eller vattendistribution.
 • Störningar i den normala vardagen kan bero på till exempel långvariga strömavbrott, störningar i vattendistributionen eller betalningssystemen eller myndighetsanvisningar.

Tekniset lisätiedot

Sisällöstä vastaa
 • Sisäministeriö
Luotu
Muokattu viimeksi
Voit antaa palautetta käsitteestä sanaston vastuuorganisaatiolle.Anna palautetta käsitteestäAloita uuden sähköpostin kirjoitus osoitteeseen kirjaamo.sm@gov.fi